Các khoá học tại trung tâm

Lớp Tập Sự

Đ 2.700.000 20 buổi
  • Phát triển kỹ năng nghe cơ bản
  • Tích lũy từ vựng
  • Học ngữ pháp cơ bản

Lớp TOEIC A

Đ 3.500.000 27 buổi
  • Hoàn thành (Part 1-2-3-4 )
  • Hệ thống lại ngữ pháp cơ bản
  • Làm quen với phần Reading cơ bản

Lớp TOEIC B

Đ 3.500.000 30 buổi
  • Tập trung vào Reading
  • Tập trung vào Vocab
  • Hoàn thiện toàn bộ kỹ năng

Kiểm tra nhanh trình độ tiếng anh của bạn!

Tham gia 2 bài kiểm tra ngắn của Lớp TOEIC thầy Long để biết được trình độ hiện tại.

Đội ngũ lớp TOEIC thầy Long

Khoá học Online

Miễn phí

Luyện tập Toeic Part 5

Một số bài test TOEIC Part 5 mình sẽ tổng hợp và cập nhật thường xuyên trong khoá học này. Các bạn hãy vào và luyện tập thường xuyên nhé. 

Tham gia ngay

Miễn phí

Kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh (cơ bản)

Một số bài kiểm tra tiếng Anh để đánh giá trình độ hiện tại của bạn!

Tham gia ngay


Youtube Channel