Lớp PRE-TOEIC

Dành cho các bạn mất gốc nền quá yếu không thể nghe được cả những Videos tiếng Anh cơ bản và từ vựng kém.
Đ 2.700.000 20 buổi
  • Phát triển kỹ năng nghe cơ bản
  • Tích lũy từ vựng
  • Học ngữ pháp cơ bản

Lớp TOEIC A

Dành cho những bạn đã có nền tảng nhưng chưa từng học Toeic hoặc đã học nhưng dưới 600.
Đ 3.500.000 27 buổi
  • Hoàn thành toàn bộ phần nghe (part 1-2-3-4 )
  • Hệ thống lại ngữ pháp cơ bản
  • Làm quen với phần Reading cơ bản

Lớp TOEIC B

Dành cho những bạn đã hoàn thành lớp TOEIC A lên.
Đ 3.500.000 30 buổi
  • Tập trung vào Reading
  • Tập trung vào Vocab
  • Hoàn thiện toàn bộ kỹ năng trong bài thi