Quy định lớp học
2023

Cam kết đầu ra

 • Khi em tham gia đầy đủ các buổi học (không nghỉ quá 3 buổi) và hoàn thành bài tập đầy đủ dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Thầy cô đảm bảo em sẽ có kết quả tốt nhất sau khoá học.
 • Em sẽ được học lại miễn phí 100% nếu kết quả thi TOEIC tại IIG không đạt yêu cầu đầu ra tối thiểu của khoá học
 • Nếu nghỉ quá 3 buổi quy định thì em sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.
 • Nếu có bất cứ thắc mắc gì trong và sau quá trình học tập em nhắn tin trực tiếp, thầy cô sẽ hỗ trợ em hết sức có thể.

Chính sách học thử

Không có chính sách học thử tránh việc xếp lớp cho bạn khác.

Quy định rút lớp

 • Đối với học viên đăng ký khoá TẬP SỰ: Học viên cần thông báo rút lớp trước 48h ngày bắt đầu học bổ trợ. Thông báo đúng thời gian quy định trung tâm hỗ trợ 100% học phí. Trường hợp học viên thông báo sai thời gian quy định học viên chỉ được nhận hoàn 70% học phí. Khi lớp bổ trợ đã khai giảng và tham gia học thì không thể rút lớp (chỉ có thể bảo lưu)

 • Đối với học viên đăng ký khoá TOEIC A: Học viên cần thông báo rút lớp trước 48h ngày khai giảng. Thông báo đúng thời gian quy định trung tâm hỗ trợ 100% học phí. Trường hợp học viên thông báo sai thời gian quy định học viên chỉ được nhận hoàn 70% học phí. Khi lớp đã khai giảng và tham gia học thì không thể rút lớp (chỉ có thể bảo lưu)
 • Đối với học viên đóng theo COMBO 550 (Tập Sự + TOEIC A): Học viên cần thông báo rút lớp trước 48h ngày bắt đầu học bổ trợ. Thông báo đúng thời gian quy định trung tâm hỗ trợ 100% học phí. Trường hợp học viên thông báo sai thời gian quy định học viên được hoàn trả 85% học phí Combo. Khi lớp bổ trợ đã khai giảng và tham gia học thì chỉ có thể rút lớp TOEIC A. Các em lưu ý là các em đã được giảm học phí rồi nên khi học hết lớp Tập Sự mà vì lý do cá nhân không thể theo được lớp TOEIC A thì có thể bảo lưu theo quy định hoặc nhận lại học phí là 2.500.000đ đối với lớp Offline, 2.300.000đ đối với lớp Online.

 • Đối với học viên đóng theo COMBO 700 (TOEIC A + TOEIC B): Học viên cần thông báo rút lớp trước 48h ngày khai giảng lớp TOEIC A. Thông báo đúng thời gian quy định trung tâm hỗ trợ 100% học phí. Trường hợp học viên thông báo sai thời gian quy định học viên được hoàn trả 85% học phí Combo. Khi lớp TOEIC A đã khai giảng và tham gia học thì chỉ có thể rút lớp TOEIC B. Các em lưu ý là các em đã được giảm học phí rồi nên khi học hết lớp A mà vì lý do cá nhân không thể theo được lớp TOEIC B thì có thể bảo lưu theo quy định hoặc nhận lại học phí là 2.700.000đ đối với lớp Offline, 2.500.000đ đối với lớp Online.

Chính sách bảo lưu

 • Khi học viên đã đóng đủ học phí được quyền bảo lưu học phí 1 lần duy nhất.
 • Phí bảo lưu đối với các khoá học Tập Sự, TOEIC A, TOEIC B, TOEIC SW là 500.000đ và thời gian bảo lưu không quá 3 tháng kể từ ngày bảo lưu.
 • Học viên đã tham dự quá 2 buổi sẽ không được bảo lưu, trong trường hợp lí do bất khả kháng như sức khỏe, công việc,… được phép bảo lưu khóa học nếu có đủ giấy chứng nhận từ đơn vị thẩm quyền tương đương.

Nghỉ quá số buổi quy định

Khi nghỉ quá 03 buổi học thì học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả sau khoá học.