Đăng ký nhận tư vấn khóa học

Do số lượng lớp có hạn nên để đăng ký được lịch học sớm và phù hợp bạn có thể đăng ký giữ chỗ trước lịch khai giảng.

Fb dùng để liên hệ, thêm vào group học của lớp.
Ví dụ TS31, A34

Thời gian học

Khai giảng

Giáo viên

Địa chỉ

TẬP SỰ TS46

Chiều 2-4-6 | 14h-15h30

21/6

Ms. Hạnh

Hồ Tùng Mậu

TẬP SỰ TS47

Sáng 2-4-6 | 8h30-10h

21/6

Mr.Nguyên

Hồ Tùng Mậu

TẬP SỰ TS52

Tối 2-4-6 | 18h-19h30

3/7

Ms.K.Huyền

Online

TOEIC A80

Tối 3-5-7 | 20h-21h30

13/7

Ms.Mỹ Ngọc

Hồ Tùng Mậu

TOEIC A84

Tối 3-5-7 | 20h-21h30

27/6

Ms.Mỹ Linh

Hồ Tùng Mậu

TOEIC A86

Tối 3-5-7 | 18h-19h30

19/7

Ms.Thu Hương

Lê Đức Thọ

TOEIC A87

Chiều 2-4-6 | 14h-15h30

6/7

Ms.Mỹ Ngọc

Hồ Tùng Mậu

TOEIC A88

Tối 2-4-6 | 20h-21h30

3/7

Ms.Thắm

Hồ Tùng Mậu