Bài nghe 12 tranh Part 1 TOEIC

Câu Hỏi Kiểm Tra
File đính kèm

Hướng dẫn làm bài thi:

Bài thi bao gồm 12 câu hỏi tương ứng với 12 bức tranh được đánh số từ 1 đến 12. Mỗi bức tranh có 4 đáp án: A, B, C, D mô tả về nó. Nhiệm vụ của bạn là chọn mô tả nào hợp lý và đúng nhất.
Thời gian tối đa để hoàn thành bài kiểm tra là 7 phút.
Lưu ý: Bài test có sử dụng file âm thanh. Bạn vào File đính kèm ấn nút Play để mở file nghe. 

File nghe dành cho bài test. Nhấn nút Play để nghe.